Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Snart dags för evenemanget "92 möjligheter"

Publicerad 2019-01-07 15:02
Tisdagen den 15 januari kommer årets dag för "92 möjligheter" att genomföras. "92 möjligheter" är ett evenemang som syftar till att främja den lokala tillväxten över hela Gotland i alla våra 92 socknar. Här finns mer info om dagen och hur du anmäler dig.

"92 möjligheter" är ett evenemang som syftar till att främja den lokala tillväxten över hela Gotland i alla våra 92 socknar.

Det är nu fjärde året som 92 möjligheter går av stapeln och deltagarna kommer få med sig hem ny kunskap, nya perspektiv, verktyg och energi. Dagen som innehåller föreläsningar, seminarier, workshop och mingel arrangeras en gång om året, nästa gång är nu på tisdag den 15 januari.

92 möjligheter är ett samverkansprojekt mellan Region Gotland, Länsstyrelsen i Gotlands län, Tillväxt Gotland, Swedbank, Uppsala Universitet Campus Gotland, Gubis och Geab.

Varmt välkommen!