Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Normalläge i mobilkommunikationen på Gotland

Publicerad 2019-01-03 11:32

Post- och telestyrelsen och telefonoperatörerna bedömer att det nu är ett normalläge på Gotland, vilket betyder att det är få som är drabbade av störningar i mobiltelefonin.

Räddningstjänsten Region Gotland tar från och med klockan 12.00 idag 3 januari, tillbaka personalen från de tio brandstationer som varit bemannade. Det kan fortfarande finnas medborgare som har störningar på sina telefoner. För mobiltelefoner är bedömningen att genom att förflytta sig en mindre sträcka så ska det gå att få täckning.