Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Med anledning av VMA-information via SMS

Publicerad 2019-01-03 10:49

Igår kväll gick en så kallad VMA-information ut till cirka 71 000 mobilabonnenter med anknytning till Gotland. Dessvärre var meddelandet felaktigt formulerat och vi beklagar detta.

Innehållet i meddelandet var dock riktigt och mer utförlig information fanns också tillgänglig på gotland.se, Region Gotlands facebooksida, räddningstjänstens facebooksida och instagramkonto.

I en normalsituation, exempelvis vid ett larm till räddningstjänsten, formuleras informationen i text och skickas till SOS alarm. I anslutning till gårdagens storm, skickades VMA-informationen muntligen för att sedan skrivas ned och skickas ut av SOS alarm. Det var här en rad språkliga fel uppstod.

– Det är beklagligt att något sådant kan ske vid en allvarlig händelse. Vi vill naturligtvis att allmänheten ska känna sig trygg med att få korrekt information. Vi kommer att ta detta vidare med ansvariga, för att säkerställa att något liknande inte ska ske igen, säger yttre befäl vid räddningstjänsten på Gotland.

När en VMA-information väl har gått ut, går den dessvärre inte att ändra. De felaktiga formuleringarna kvarstod därför.

– Tyvärr var formuleringen ingenting vi på räddningstjänsten eller regionen kunde påverka när meddelandet väl hade gått ut.

 

Rättelse: i en tidigare version av artikeln uppgavs att det var SVTs sändningsledning som ansvarade för SMS:ets formulering. Detta var alltså felaktigt.