Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Här kan du hämta vatten

Publicerad 2019-01-02 18:15
Strömavbrotten till följd av stormen Alfrida har medfört störningar på vattenförsörjningen på delar av Gotland.

Region Gotland har därför placerat ut vattentankar och använder reservkraft för att få ge tillgång till vatten. Du som saknar vatten kan hämta på följande platser:

Fårö: Vattentank är utplacerad vid vattenverket.

Så hittar du: Följa stora vägen från Broa. Passera fyrvägskorsningen vid Sudersand. Efter några hundra meter finns vattenverket på vänster sida.

Valleviken: Vattentank är utplacerad vid vattenverket.

Så hittar du: från Valleviken, följ skyltarna mot Fardumeträsk, efter cirka hundra meter finns vattenverket på höger sida.

Åminne: reservkraft är på väg för att få igång pumpar till färskvattnet.

Information om var man kan hämta vatten skickas också via sms till berörda vattenabonnenter. Region Gotland väljer, utöver att informera via webb och radio, att också skicka ut information via mass-sms för att öka möjligheterna att nå drabbade abonnenter. Detta trots att strömavbrotten kan påverka mobiltrafiken och begränsar möjligheterna att nå alla berörda.