Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Ansträngt läge på grund av de omfattande strömavbrotten på Gotland

Publicerad 2019-01-02 15:13
Stormen Alfrida har orsakat strömavbrott på Gotland under den gångna natten och under onsdagen.

Just nu, 2 januari klockan 15.00, är cirka 5300 av GEAB:s abonnenter utan el, framför allt på norra och mellersta Gotland. Även abonnenter på södra Gotland är drabbade. Arbetet med felsökning och reparation pågår.

– Förhoppningen är att samtliga abonnenter ska ha strömmen tillbaka under dagen, men det finns risk för att arbetet kommer att behöva fortgå under natten och en bit in på morgondagen, säger Kalle Blomberg, tf elnätschef på GEAB.

Strömavbrotten har också orsakat störningar på vattenförsörjningen främst på norra Gotland. Allmänheten uppmanas därför att vara återhållsamma med vattnet.

För regionens samhällsservice är läget under kontroll men ansträngt, framför allt för räddningstjänst och inom omsorgen. På grund av de inställda färjorna till och från Fårö står två helikoptrar beredda att bistå blåljuspersonal där vid behov.

Region Gotland uppmanar allmänheten att om möjligt hålla sig inne eftersom det har fallit ner en stor mängd träd. Lyssna också på Sveriges Radio P4 och se uppdateringar på:

SMHIs hemsida

GEABs hemsida

En samverkanskonferens har genomförts under onsdagen mellan Länsstyrelsen, Region Gotland och GEAB för att få en gemensam lägesbild. En uppföljning sker torsdag klockan 09.00.