Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Högkostnadsskyddet höjs den 1 januari

Publicerad 2019-01-02 15:09
Från och med den 1 januari höjs beloppet för högkostnadsskydd vid besök inom hälso- och sjukvård med 50 kronor.

Det nya beloppet för högkostnadsskydd blir 1150 kronor. Förändringen innebär att från och med den 1 januari så inträder högkostnadsskydd först efter att man som patient har betalat 1150 kronor under den senaste 12-månadersperioden. Högkostnadsskydd som uppnåtts före årsskiftet påverkas inte av den nya beloppsgränsen.