Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Självmord anmäls enligt lex Maria

Publicerad 2018-12-27 09:21
I samband med att personer begår självmord utreder sjukvården de fall där personerna i fråga har haft kontakt med vården.

Fem av dessa utredningar har påvisat brister som gör att dessa händelser nu anmäls av hälso- och sjukvårdsförvaltningen till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.