Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Här finns stöd under helgerna

Publicerad 2018-12-21 15:46
Många ser fram emot jul och nyår men det finns också många av oss som upplever ökad stress, ensamhet och som upplever psykisk ohälsa. Vi vill påminna om var du kan hitta stöd, även under helgerna.

Kanske blev helgerna inte som förväntat och ohälsan mer påtaglig. Vi vill påminna om den guide som finns med kontaktvägar vid psykisk ohälsa.

Var också gärna mer uppmärksam på hur dina medmänniskor mår så här kring storhelgerna. Våga ställ frågan om hur en annan person mår och stöd gärna den du vet är ensam.

Här hittar du guiden till var det går att vända sig för hjälp och stöd vid psykisk ohälsa