Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Underhåll av Solbergabadet

Publicerad 2018-12-21 15:11
De planerade arbetena delas upp på två insatser. Solbergabadet stänger därför från och med den 5 januari till den 3 februari och en period under sommaren 2019.

Solbergabadet är 57 år gammalt och den senaste stora renoveringen gjordes för 18 år sedan. Med ett badhus av den åldern behöver det göras löpande underhållsarbeten för att säkerställa driften, det är en situation vi delar med en stor del av Sveriges kommuner.

Ett av dessa underhåll är att byta sandfilter för rening av badvattnet. Just nu går Solbergabadet på begränsad kapacitet vad gäller sandfilter då bara fyra av sex är funktionella. Skulle ett sandfilter till bli obrukbart behöver man stänga ner badverksamheten i Solbergabadet. Det är anledningen till att bytet av sandfilter behöver göras omgående.

I samband med bytet av sandfilter var det även planerat att göra andra underhåll, något som skulle förlänga den planerade underhållsperioden från fyra veckor till sju.

Men i samförstånd och dialog med Wisby simsällskap och efter en konstruktiv dialog med leverantörerna har vi hittat en lösning där vi kan dela upp arbetet i två skilda underhållsinsatser, byte av sandfilter nu i januari och de övriga insatserna under sommaren 2019. I och med det kan vi bli av med risken att vara tvungna att stänga akut, men även se till att nödvändigt underhållsarbete sker under året.

Solbergabadet är sålunda stängt från och med den 5 januari till den 3 februari 2019.