Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Teknikförvaltningen och Visby reningsverk presenterar nu i dagarna vår nya karaktärsfigur som kan allt om avloppsvatten, Toa Uppström.

Möt vår nya karaktärsfigur som kan allt om avloppsvatten

Publicerad 2018-12-20 14:30
Vi inom Region Gotland, teknikförvaltningen och Visby reningsverk presenterar nu i dagarna vår nya karaktärsfigur som kan allt om avloppsvatten, Toa Uppström.

Toas efternamn hör ihop med Uppströmsarbetet. Det handlar om hur ett reningsverk fungerar och hur alla vi människor, unga som gamla kan bidra till att göra reningsverksamheten mer effektiv och driftsäker genom de olika stegen i avloppsrening och insikten i att allt börjar ”på toan” och kunskap om vad man ska spola ner och inte. Toa kommer att förmedla små tips och sånt som är bra att veta kring detta på Region Gotlands facebooksida och sen berätta mer på Region Gotlands hemsida under Visby reningsverk.

Toaletten är det första steget i Uppströmsarbetet och följs av en serie steg och funktioner på vägen genom våra reningsverk som är det sista och helt avgörande steget för att kunna rena avloppsvattnet på ett mer effektivt och hållbart sätt och i nästa steg släppa ut renare vatten i Östersjön och ta hand om bra slam för våra åkrar.

Vi önskar Toa välkommen och lycka till i sin viktiga roll!