Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lär känna socialnämndens nya ordförande

Publicerad 2018-12-20 13:09
Och här är alla ledamöter i nya nämnden.

Socialnämnden har fått nya ledamöter och efter beslut i regionfullmäktige också en ny ordförande. Det är moderaten Rolf Öström som tar över efter Håkan Ericsson (S). Rolf Öström är 60 år och bor i Burs. Han är polis till yrket.
– Jag har sedan ungdomsåren ett stort samhällsintresse. Det var också det som bidrog till att jag som 19-åring valde att bli polis.

Polisjobbet tar han nu tjänstledigt ifrån för att ägna sig åt politiken och uppdraget i socialnämnden.

Så hur ser du nu på ditt nya uppdrag?
– Mitt och övriga partier i Alliansen har som målsättning, vad gäller socialnämnden men också övriga verksamheter i hela regionen, att hela tiden ge en bättre service till gotlänningarna.

En av utmaningarna under mandatperioden är ekonomin, menar Rolf Öström.
– Det är ju bestämt av alla våra partier i nämnden att ”en ekonomi i balans” är prioriterad. Men vi har också sagt att kvaliteten mot brukarna inte får försämras. Detta ser jag som en stor utmaning och något vi i nämnd och förvaltning kommer att jobba målmedvetet med.

Rolf Öström är ödmjuk inför uppgiften och vill också lyfta fram personalen som en viktig faktor när det handlar om ekonomin.
– Detta kräver också att vi ser till att personalen i hela förvaltningen ges förutsättningar. Tillit och trivsel är mycket viktiga ord i organisationen.

Vice ordförande i nämnden blir Johan Malmros (C) och andre vice ordförande Håkan Ericsson (S).

Nedan hittar du länk till listan med alla ledamöter i socialnämnden.