Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Gotlänningarna är nöjda

Publicerad 2018-12-20 11:08
Gotlänningarna är nöjda med Gotland som plats att bo och leva på och rekommenderar det gärna. Även betygen för Region Gotlands verksamheter och möjligheterna till inflytande stiger i årets medborgarundersökning.

Under hösten har drygt 500 gotlänningar svarat på vad de tycker om att bo och leva på Gotland, om Region Gotlands verksamheter och om möjligheten till inflytande. Sedan 2016 då Statistiska centralbyrån, SCB, senast genomförde medborgarundersökningen på Gotland, har resultatet förbättrats inom de flesta frågeområden. Alla de tre övergripande indexen har också förbättrats.

– Under de år vi gjort den här undersökningen har gotlänningarna aldrig varit nöjdare än nu och det är väldigt roligt. Att man ger möjligheterna till arbete, utbildning och fritid allt högre betyg är goda tecken för framtiden. Nu vill vi förstås att kurvan fortsätter att peka uppåt, säger regionstyrelsens ordförande Eva Nypelius.

Den största förbättringen är Nöjd-Medborgar-Indexet (NMI), som handlar om vad invånarna tycker om regionens verksamheter. NMI har stigit med 12 enheter från 39 till 51.

– Det är en härlig julklapp för alla våra medarbetare och chefer att få kvitto på att gotlänningarna tycker att vi är på väg åt rätt håll. Vi har till exempel jobbat målmedvetet med bemötandefrågor och betyget för bemötande tar nu ett skutt från 43 till 50, säger regiondirektör Peter Lindvall.

Årets resultat bryter en fallande trend inom alla tre index. Högst betyg får Gotland som plats att bo och leva på, 63 jämfört med 55 för två år sedan. Indexet Rekommendation stiger från 62 till 70, ett högre betyg än genomsnittet bland kommunerna. Nöjd-Inflytande-Index (NII) om invånarnas möjlighet till inflytande stiger från 31 till 40, vilket ligger i nivå med genomsnittet bland de 111 kommuner som deltog i höstens mätning.

 

 
Medborgarundersökningen 2018, sammanfattning

Undersökningen genomfördes 7 september – 5 november. 1 200 personer 18 – 84 år tillfrågades, totalt 44 % besvarade enkäten. Totalt 111 kommuner deltog 2018

Betygsskalan skall tolkas:
75 och upp = mycket nöjd
55 och upp = nöjd
40 och upp = godkänt

 

Nöjd-Region-Index (NRI)
Hur ser medborgarna på Gotland som plats att bo och leva på

2013

2014

2015

2016

2018

56

59

57

55

63

 

  • NRI är högre än 2016
  • Frågeområdena Arbetsmöjligheter, Utbildningsmöjligheter, Fritidsmöjligheter och Trygghet har högre betygsindex än 2016, så även indexet Rekommendation. Övriga frågeområden ej säkerställda förändringar
  • Jämfört med samtliga deltagande kommuner är betygsindex för Rekommendation, Kommersiellt utbud, Fritidsmöjligheter och Trygghet högre. Bostäder och Kommunikationer är lägre. NRI, Arbetsmöjligheter och Utbildningsmöjligheter är inte säkerställt högre eller lägre

 

Nöjd-Medborgar-Index (NMI)
Vad invånarna tycker om regionens verksamheter

2013

2014

2015

2016

2018

42

47

45

39

51

 

  • NMI är högre än 2016
  • Frågeområdena Förskolan, Grundskolan, Gymnasieskolan, Äldreomsorgen, Stöd för utsatta personer samt Räddningstjänsten får högre betygsindex jämfört med 2016, så även indexet Bemötande och tillgänglighet. Övriga frågeområden ej säkerställda förändringar
  • Jämfört med samtliga deltagande kommuner är betygsindex för Gymnasieskolan och Kultur högre. NMI, Bemötande och tillgänglighet, Gång- och cykelvägar, Gator och vägar, Idrotts- och motionsanläggningar samt Vatten och avlopp är lägre. Övriga frågeområden är inte säkerställt högre eller lägre.

 

Nöjd-Inflytande-Index (NII)
Vad invånarna tycker om möjligheten till inflytande

2013

2014

2015

2016

2018

32

36

33

31

40

 

  • NII är högre än 2016
  • Samtliga frågeområden Kontakt, Information, Påverkan och Förtroende är högre jämfört med 2016
  • Jämfört med samtliga deltagande kommuner är betygsindex för Information och Förtroende lägre. NII, Kontakt och Påverkan är inte säkerställt högre eller lägre