Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Miljö- och byggnämndens ordinarie ledamöter 2019

Ledamöter Miljö- och byggnämnden

Ledamöter i Miljö- och byggnämnden 2019-2022

Presidiet

C Eva Ahlin ordförande
M Ingemar Lundqvist 1:e vice ordförande
S Anne Ståhl Mousa 2:e vice ordförande

Ordinarie ledamöter

C Eva Ahlin
C Kerstin Löfgren-Dahlström
C Anders Thomasson
C Ola Hallvede
M Ingemar Lundqvist
M Ingela Gardelin
S Anne Ståhl Mousa
S Thord Ingesson
S Ylva Bendelin
S Tony Ekman
V Tore Tillander
MP Karin Stephansson
SD Håkan Lilja

Ersättare

C Tjelvar Andersson
C Börje Bendelin
C Gunnel Lindby
L Lena Grund
M Niclas Carlberg
KD Johan Asplund
S Kjell Wahlström
S Oscar Lindster
S Gullvi Edlund
S Lilian Stenman
Fi Gubb Marit Stigson
MP Therese Sonehag
SD Lars Engelbrektsson