Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Miljö- och byggnämndens ordinarie ledamöter 2019

Ledamöter Miljö- och byggnämnden

Ledamöter i Miljö- och byggnämnden 2019-2022

Presidiet

C Eva Ahlin ordförande (Sjukskriven från och med 2021-08-16 och framåt)
M Ingemar Lundqvist 1:e vice ordförande (TF ordförande)
S Anne Ståhl Mousa 2:e vice ordförande

Ordinarie ledamöter

C Eva Ahlin 
C Kerstin Löfgren-Dahlström
C Anders Thomasson
C Ola Hallvede
M Ingemar Lundqvist
M Ingela Gardelin
S Anne Ståhl Mousa
S Ylva Bendelin 
S Thomas Karlström  
S Kjell Wahlström 
V Tore Tillander
MP Jenny Lundahl
SD Håkan Lilja

Ersättare

C Tjelvar Andersson
C Börje Bendelin
C Gunnel Lindby
L Frans Brozén
M Niclas Carlberg
KD Johan Asplund
S Thomas Engström 
S Helen Coughlin Sjögren 
S Lilian Stenman 
S Åke Hansson 
V Peter Lassander 
MP Karin Rüger
SD Lars Engelbrektsson