Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Sammanträdesdagar Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden sammanträder följande datum år 2021:

 • 17 november (arbetsutskott 26/10)
 • 14 december (arbetsutskott 30/1)

Miljö- och byggnämnden sammanträder följande datum år 2022:

 • 9 februari (arbetsutskott 19 januari)
 • 16 mars (arbetsutskott 23 februari)
 • 20 april (arbetsutskott 5 april)
 • 18 maj (arbetsutskott 5 maj)
 • 22 juni (arbetsutskott 8 juni)
 • 23 augusti arbetsutskott 
 • 14 september (1 september)
 • 18 oktober (5 oktober)
 • 22 november (9 november)
 • 20 december (6 december)