Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Sammanträdesdagar Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden sammanträder följande datum år 2020:

  • 6 februari (arbetsutskott 16/1)
  • 4 mars (arbetsutskott 19/2)
  • 16 april (arbetsutskott 25/3)
  • 26 maj (arbetsutskott 7/5)
  • 24 juni (arbetsutskott 9/6)
  • 28 augusti (arbetsutskott 12/8)
  • 15 september (arbetsutskott 3/9)
  • 14 oktober (arbetsutskott 1/10)
  • 18 november (arbetsutskott 3/11)
  • 17 december (arbetsutskott 3/12)