Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Sammanträdesdagar Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden sammanträder följande datum år 2019

  • 6 februari
  • 13 mars
  • 10 april
  • 22 maj
  • 26 juni
  • 28 augusti
  • 25 september
  • 22 oktober
  • 20 november
  • 17 december