Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Bild på studenter på spelkursen: Leo Smith och Elias Faltin. Foto: Peter Häggbom Norrby, Region Gotland.

Universitetsstudenter presenterade spel för barn och ungas hälsa och välmående

Publicerad 2018-12-19 14:38
Under gårdagen presenterade studenter från kursen ”Produktutveckling för spel” de arbeten de har gjort i samverkan med barn- och elevhälsan vid Region Gotland. Samarbetet har gjorts under partnerskapets vingar, det partnerskap som finns mellan Uppsala Universitet Campus Gotland och Region Gotland.

Cirka 20 universitetsstudenter på kursen ”Produktutveckling för spel” har under höstterminen jobbat med att ta fram spelförslag som ska kunna bidra till hälsa och välmående för barn och unga som bor på Gotland. Arbetet har gjorts i samverkan med barn- och elevhälsan vid Region Gotland och studenterna har även träffat externa företag/organisationer och medborgare i sitt arbete för att ta fram spelförslagen.

Igår, den 18 december, var det dags att presentera arbetet. Det skedde i Ljusgården i Rådhuset på Visborg och i publiken satt, bland andra, studenter och medarbetare från universitet och regionen.

Grupp 1 hade arbetat med "Stories for Health”, en applikation som använder interaktiva berättelser för att skapa gemenskap mellan förälder och barn. Den knyter samman gamla välkända historier med aktiviteter du kan göra tillsammans med ditt barn. ”Stories for Health” använder sig av legitimerade psykologer för att skapa dessa aktiviteter med tanken att förbättra barns hälsa och välmående samt öka intresse för fysiska aktiviteter och träning. Arbetet riktar sig i första hand mot små barn, 0-5 år. Gruppens arbete presenterades av Alec Bergström.

Grupp 2, ”Happiness ahead”, hade arbetat med ett spel i form av ett pussel. Karaktärerna i spelet hade medvetet utformats för att representera och inkludera en bredd av människor. Spelet riktar sig i första hand till barn 6-9 år.
- Vi har medvetet gjort spelet så att det ska vara lätt att lära sig, detta för att även föräldrarna ska lära sig det, sa Matt Sieradzinski med ett leende.

Grupp 3 hade arbetat fram ”PSRD Handboken”, som är en samling av spel, aktiviteter och diskussionsämnen. Handbokens aktiviteter är utformade efter Daniel Cooks teorier om hur vänskap utvecklas (Proximity, Similarity, Reciprocity, Disclosure), och är ämnade för att utveckla social kompetens hos barn i åldern 10-12.

Gruppen tror att många fall av psykisk ohälsa beror på en brist på social gemenskap, och vill därmed utveckla ett sätt att göra det enklare för barn att träffa nya vänner. Tanken är att lärare, psykologer och kuratorer med flera ska kunna använda den här handboken som ett förebyggande medel mot psykisk ohälsa hos barn. Gruppens förhoppning, som presenterades av Elias Faltin och Leo Smith, är att genom att skapa ett medel som gör förebyggande åtgärder enklare, så kommer antalet framtida fall av psykisk ohälsa att minska, och i sin tur kommer nuvarande resurser bli tillgängliga för mer förebyggande arbete.

Grupp 4 kallar sitt arbete ”Educational Games Gotland” och det är skapat för barn/ungdomar i åldern 13-15 år. Erik Rosenberg presenterade gruppens arbete med att skapa en avatar, som kan hjälpa en att göra förändringar. Det kan vara att bryta vissa vanor och skapa andra nya vanor, alltifrån små saker till större beslut.

Studenterna vid Campus Gotland har på olika sätt arbetat med barn- och elevhälsan, företag, organisationer och privatpersoner för att ta fram fakta som behövdes för arbetena.

- Att på det här sättet kunna samarbeta med omvärlden i form av Region Gotland är jätteviktigt för att studenterna ska få tillgång till den expertis de behöver, säger Lina Sors Emilsson som är kursansvarig. Idag har vi sett hur mycket detta samarbete har betytt för studenterna och deras utveckling.

Lisa Stark är regionens samverkansledare för partnerskapet mellan Region Gotland och Uppsala Universitets Campus Gotland. Hon tycker att studentpresentationerna är spännande på flera sätt.

- Barn och ungdomars hälsa är en viktig fråga för Region Gotland, och det är glädjande att kursledningen och studenterna fokuserat just detta. Det är tankeväckande att nya spel, vare sig de är digitala eller i annan form, kan vara roliga samtidigt som de förutsätter samarbete, kommunikation och fysisk aktivitet, säger Lisa Stark.

- Utifrån målen med partnerskapet mellan regionen och Uppsala universitet är det också precis denna typ av samverkan vi vill se. Det som är stimulerande uppgifter för studenterna ger också en möjlighet för regionen att visa upp sina verksamheter. Vi vill gärna se fler studenter som blir kvar på ön efter sin utbildning och då behöver vi skapa kontaktvägar redan under studietiden, säger Lisa Stark.

Christine Senter är verksamhetsledare för BarnSam och hon har fungerat som bollplank för en av studentgrupperna.

- Jag är imponerad av såväl studenternas arbete som av deras presentationer. Överlag proffsigt och kärnfullt. Utan någon djupare förkunskap om barns hälsa har de lyckats fånga de hälsoutmaningar som de har fått serverade och sedan tillfört sin kunskap om spel och speldesign.

- Jag tror och hoppas att detta bara är början på ett längre samarbete. Genom samarbetet mellan regionen och universitetet kan studenter få inblick i regionens verksamheter, verksamheter som möjligen kan vara studenternas framtida arbetsgivare. Studenterna, med sitt ”utifrånperspektiv”, kan tillföra nya tankar och ny kunskap som kan utveckla regionen. Det är verkligen positivt att verksamhet och akademi närmar sig varandra på det här sättet, säger Christine Senter.