Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Dialog om den framtida energiomställningen

Publicerad 2018-12-17 10:17
Vi välkomnar alla som är intresserade, såväl lokala aktörer som allmänhet, att delta i ett dialogmöte om ett energicenter på Gotland. Mötet äger rum nu på onsdag, den 19 december.

Vi vill få synpunkter på hur ett energicenter skulle kunna bli en aktiv del av den framtida energiomställningen.

Tid: Onsdag 19 december, klockan 14.30 - 16.30
Plats: Almedalsbibliotekets hörsal, Visby
Fika kommer att serveras. Välkommen!

Dialogmötet är ett samarrangemang av Länsstyrelsen, Energimyndigheten, Uppsala universitet och Region Gotland.