Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Träffa oss när vi håller öppet hus

Under skolvalsperioden kan du besöka Polhemskolan. Vi håller öppet hus torsdagen de 17 januari klockan 16.00-19.00 och ett informationsmöte kl. 17.00. Adressen är Norra Hansegatan 16 A (A-huset). Välkommen!

Polhemskolan kommer att starta höstterminen 2019 och till en början som en F-4 skola i augusti pga av pågående ombyggnation.

Hitta till Polhemskolan

Länk till sida om skolvalet