Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Analysen är klar: algprovsresultat vid Herrviks bräckvattenverk bådar gott för framtiden

Publicerad 2018-12-17 08:15
Grundligt arbete vid Herrviks bräckvattenverk har resulterat i ett analyssvar som visar att det inte finns några utslag av så kallade algtoxiner i dricksvattnet.

Vattenprovtagning har pågått mellan vecka 31 och vecka 39 2018, och därefter har proverna analyserats och sammanställts. Resultatet visar att det inte finns några utslag av toxiner i något av de steg som proverna och analyserna omfattar; råvatten, vatten i beredningsstegen och utgående dricksvatten. De erfarenheter som arbetet i Herrvik gett kommer nu att nyttjas och vidareutvecklas i det fortsatta arbetet med att kunna ta tillvara bräckvatten och omvandla det till dricksvatten.

Ett av norra Europas största bräckvattenverk håller nu på att ta form vid Kvarnåkershamn på Gotlands västkust och planeras vara i drift till sommaren 2019. Resultaten från Herrvik välkomnas nu av teknikförvaltningen, Region Gotland.
- Vi är glada över att vårt arbete har gett gott resultat och de avsaltningsmembran som vi nu har i Herrvik kommer även att användas vid anläggningen vid Kvarnåkershamn, säger Patrik Johansson, enhetschef VA, teknikförvaltningen Region Gotland.
- Vi har följt och nyttjat sommarens algblomning för att lära känna vårt råvatten och känner oss nu trygga med att vi har rätt kunskap och rätt reningsteknik för att producera rent, gott och hälsosamt dricksvatten.