Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Utbilda dig till samhällslots

Publicerad 2018-12-13 17:15
Vill du använda dina språkkunskaper i arabiska, tigrinja, somaliska, dari, thai eller kurdiska för att hjälpa nyanlända in i den svenska skolan och det svenska samhället?

Samhällslotsar hjälper till exempel i kontakter med myndigheter, vid inskrivningssamtal och utvecklingssamtal i skolan, på föräldramöten, i kontakterna med vården och andra vardagliga situationer som man kan råka ut för när man kommer som nyanländ i Sverige.

Efter utbildningen kommer du att ingå i en samhällslotspool vid integrationsenheten, där skolan och myndigheter som Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Skatteverket beställer språkstöd. De kontakter man får som samhällslots kan i förlängningen leda till jobb.

Låter detta som något för dig? Den 22 januari startar den åtta veckor långa orien­teringskursen för blivande samhällslotsar på Kompetenscentrum Gotland. Sista ansökningsdag är den 9 januari.

Läs mer om kursen, förkunskapskrav och hur du ansöker på www.gotland.se/samhallslots