Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Charbel Gabro föreläser om kulturkrockar och sociala koder

Den 10 december arrangerar integrationsenheten ett nytt Inspiration Integration. Den här gången blir det två föreläsningar om kulturkrockar och sociala koder med syriskfödde Charbel Gabro, som brukar kalla sig för integrationist och inspiratör.