Kontakt

Inga Kempe, skolbiosamordnare, Kulturskolan Gotland
Telefon: 073-808 06 35
E-post: inga.kempe@gotland.se

Kulturskolan Gotland
Telefon: 0498-26 94 82
E-post: kulturskolan@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Ur filmen Rocca förändrar världen som visas för åk 4-6 (Foto: Biografcentralen)

Skolbio

Nu har vi kommit igång med skolbion igång igen efter två långa år med restriktioner Vårens program omfattade tre filmer som kunde kopplas till teman som värdegrund, döden och normer. Vi testade då också ett nytt koncept: specialvisningar med filmpedagog, som fördjupar skolbioupplevelsen.

Varför skolbio?

“Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse” - så står det i läroplanen för grundskolan. Skolbio innebär att eleverna får se film tillsammans på en biograf och samtala om filmen efteråt - antingen tillsammans med en filmpedagog eller med lärare utifrån en filmhandledning. Att se och samtala om film är en oslagbar metod för att stimulera empati och sätta ord på upplevelser och därigenom stärka inlevelseförmågan.

Film levandegör berättelser och perspektiv som ofta är nya för eleverna och i andra fall liknar erfarenheter de själva bär med sig och funderar över. Efter en skolbiovisning uppstår en plattform där alla elever kan mötas i sina tankar kring filmen, men också kring livet självt. Att se en film och reflektera över den levandegör inte bara kunskap, utan hjälper även såväl barn som vuxna att bättre förstå av sig själva och andra.

Specialvisningar med filmpedagog

Samtalet efter filmen är en minst lika stor del av skolbion som själva visningen - att arbeta vidare med kreativa och konkreta övningar utifrån filmen är ett sätt att ”främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare”. I år introducerar vi därför ett nytt koncept: Specialvisningar med filmpedagog. I dessa visningar ingår ett samtal med filmpedagog på plats i biografen efter filmen.

På specialvisningar tar vi endast emot två klasser, detta för att samtalet ska bli så förtroligt som möjligt. När filmen är slut stannar ni kvar i salongen där en filmpedagog tar vid och leder ett samtal eller en workshop.

Så här bokar du skolbio

Skolbiovisningar bokas via www.gotland.se/navet  

Om en filmvisning blir fullbokad hamnar du som bokar automatisk i kö och i händelse av en avbokning är det näst på tur som får möjlighet att se filmen. Avbokning ska ske senast två veckor före bokad visning. Vi reserverar oss för eventuella ändringar och felskrivningar i programmet.

Bussbidrag till biobesöket

Kommunala grundskolor utanför Visby kan använda sina tilldelade kulturbusspengar för resor till skolbiovisningar. I vissa fall kan skolor också ansöka om kompletterande bidrag på upp till 1800 kronor för sina busskostnader. En sådan ansökan görs efter föreställningen. Om bidraget beviljas beror på när skolan senast fick bussbidrag och hur mycket bidragsmedel som finns kvar för kalenderåret.

Länk till ansökan 

Anpassningar för att minska smittspridning

Skolbiovisningar faller inte under biografernas vanliga regler kring allmän sammankomst, utan ska betraktas som undervisning. För att det ska gå att hålla avstånd utifrån ett smittskyddsperspektiv har vi satt ett maxtak för antalet elever på varje visning. Insläpp sker klass för klass för att undvika att elever från olika klasser och skolor blandas. Vi följer Folkhälsomyndighetens och Region Gotlands rekommendationer löpande och anpassar verksamheten efter hand.

Kontaktperson är skolbiosamordnare Sandra Fröberg som nås på e-post: sandra.froberg@edu.se 

Aktuellt skolbioprogram