Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fårösunds bibliotek ska flytta tillbaka till skolans lokaler

Publicerad 2018-12-12 14:46
Idag har regionstyrelsen tagit beslut om att biblioteket i Fårösund ska flyttas från lokalerna i Kustateljén till lokaler i Fårösundsskolan. Biblioteksflytten kommer att genomföras under våren.

Biblioteket i Fårösund har sedan 2016 varit placerad på Kustateljén. Innan dess huserade man i anpassade lokaler i Fårösunds skola. Flytten till Kustateljén genomfördes som en del i en besparing på kultur- och fritidsförvaltningen. Efter flytten har man kunnat kan se en tydlig minskning av utlånen likväl som att arbetsmiljön för medarbetarna på biblioteket i Fårösund har försämrats.

Numer ingår biblioteksverksamheten i regionstyrelseförvaltningen och där bedöms att en flytt av folkbiblioteket, tillbaka till skolans lokaler, kommer möjliggöra såväl förbättrad utlåningsstatistik som samverkan med skolan. Ett beslut av en flytt innebär att skolbiblioteket integreras med folkbiblioteket utifrån ett identifierat behov från skolan.

- Det känns bra att beslutet tagits om en flytt av Fårösunds bibliotek. Mina förhoppningar är nu att biblioteket får en tydligare roll i Fårösund och att det blir lättare för barn att besöka biblioteket. Det blir också en bättre arbetsmiljö för personalen eftersom de tilltänkta lokalerna är anpassade för biblioteksverksamhet, säger Sandra Falk, enhetschef.

- Hur det kommer se ut med besök och utlån får vi se närmare på vid nästa årsskifte (2019-2020), men vad jag har förstått av de som bor i Fårösund och som jag har haft kontakt med ser alla framemot en flytt, så det hoppas jag gör att många kommer för att använda och vara en del av biblioteket i fortsättningen, säger Sandra Falk.