Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Drönarflyg över Klintehamn

Publicerad 2018-12-12 14:42

Med start i veckan och fram till jul kommer Region Gotland att flyga drönare i och runt Klintehamn. Detta görs som ett led i att förbättra planeringen för exempelvis nybyggnation.

Genom att använda drönare kommer Region Gotland att kunna förbättra information till dig som medborgare, besökare eller företagare.

Vi kommer att kunna ta fram flygfoton och 3D-modeller som till exempel gör det enklare att förstå hur ett område kan komma att utvecklas.

Läs mer om Region Gotlands drönarflygningar.