Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Årets ungdomsledarpris går till Lisa Berg, DK Bottenskraparna

Publicerad 2018-12-12 13:03
Region Gotlands ungdomsledarpris går i år till Lisa Berg. Hon är ledare i undervattensrugbyklubben DK Bottenskraparna. Priset kommer att delas ut på regionfullmäktiges sammanträde den 17 december.

Varje år utses en person till årets ungdomsledare. Detta görs av regionstyrelsen, på förslag av kultur- och fritidsberedningen. Motiveringen för årets ungdomsledare lyder:

”Lisa Berg tilldelas årets ungdomsledarpris för sitt stora engagemang för sporten undervattensrugby. Med själ och hjärta har hon tagit sig an utmaningen att få igång en ungdomsverksamhet i en idrott som få har hört talas om och ännu färre har provat på och som helt saknat ungdomsverksamhet sedan många år.

Undervattensrugby är en idrott som bara genom sitt namn får de flesta att säga ”Det måste vara en mycket svår och jobbig sport”. Idrotten i sig kan upplevas svårtillgänglig innan man börjar utöva den. Trots det har Lisa inte bara fått 20-talet ungdomar att prova på, utan de har även stannat kvar och utvecklats snabbt.

Ungdomarna är bara 7-14 år och flera har knappt varit simkunniga innan. Lisa har tagit med några av ungdomarna på junior-SM och breddläger, vilket har varit mycket uppskattat. Lisa har även lyckats engagera flera i föreningen så att de hjälper till och aktivt deltar som ungdomsledare.”

Region Gotlands ungdomsledarpris har funnits sedan 2004. Priset består av 10 000 kronor samt ett diplom och delas årligen ut till en ideellt arbetande ledare som verkar inom föreningsdriven ungdomsverksamhet på Gotland.

Personen ska ha nedlagt ett omfattande ideellt arbete som ungdomsledare, ha medverkat till att föreningen eller organisationen fått en effektivare och utökad verksamhet i relation till verksamhetens möjligheter, vara ett mycket gott föredöme och ha mycket goda ledaregenskaper.