Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Sjöfartsutbildningen är räddad

Publicerad 2018-12-11 16:33
Nu står det klart att sjöfartsutbildningen på Wisbygymnasiet kommer att erbjudas precis som tidigare. Detta efter ett beslut av Skolverket.

Den 31 januari i år skulle Region Gotland ha ansökt hos Skolverket om en ny riksrekrytering för sjöfartsutbildningen. Men Region Gotland (och två andra huvudmän i landet) hade inte uppmärksammat sista ansökningsdatumet. Ett stopp för en ny omgång av utbildningen på flera platser i landet har väckt stor oro i sjöfartsbranschen nationellt och mynnat ut i många kontakter med Skolverket. I oktober skickade Region Gotland en begäran om dispens från gymnasieförordningen kring ansökningsförfarandet till regeringen, vilket beaktats och gjort att Skolverket nu kunnat fatta sitt beslut.

- Vi är naturligtvis väldigt glada över beskedet och har skärpt våra rutiner när det gäller just de här och liknande ansökningar, säger Lena Nordström verksamhetschef för gymnasiet, vid utbildnings- och arbetslivsförvaltningen.

Skolverkets beslut om riksrekryterande utbildning ska gälla för fyra antagningsomgångar, från och med läsåret 2019/20.

 

Sjöfartsutbildningen är viktig för att det ska gå att rekrytera medarbetare till sjöfarten. Därför har Rederi AB Gotland ingått ett samarbete kring sjöfartsutbildningen med Region Gotland. Samarbetet innebär bland annat att partnerna samverkar kring utbildningens innehåll i det lokala programrådet för utbildningen, rederiet tillhandahåller upp till tolv elevplatser per årskurs för arbetsplatsförlagt lärande (APL), deltar i marknadsföringsinsatser samt att rederiet täcker underskott för obesatta utbildningsplatser.