Kontakt

Socialtjänst och omsorg

621 81 Visby
Besöksadress: Visborgsallén 19, Visby
Telefon: 0498-26 93 07
E-post: registrator-son@gotland.se, omsorgsjobb@gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Möt våra medarbetare

Här får du träffa några av oss som jobbar inom socialförvaltningen.

 
 

I socialförvaltningens podcast I verkligheten berättar socionomerna Rebecka Fyhr och Åsa Larsson om jobbet som socialsekreterare: