Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Nina Rung - Hur vi kan prata våld med barnen

Publicerad 2018-12-07 12:01
Nina Rung, kriminolog och flitigt anlitad föreläsare, besökte i veckan Gotland för att dela med sig av sin kunskap om våld och sexuella övergrepp mot barn. Barn och unga som utsatts riskerar allvarliga hälsomässiga konsekvenser av dessa erfarenheter. Hur kan vi vuxna då förebygga detta?

Anledningen till att Region Gotlands samverkansforum BarnSam bjöd in till föreläsningsserien var att inspirera i det pågående utvecklingsarbetet med att förbättra stöd och behandling till barn och unga som utsatts för våld eller övergrepp.

Frågor som våld och sexuella övergrepp berör oss alla. Nina Rung summerade och beskrev, utifrån sin expertis inom kriminologin och med hänvisning till aktuell forskning, orsaken och verkan av våld och övergrepp samt kopplade frågorna till den vardag vi lever och verkar i.

1 av 10 barn i Sverige har upplevt våld i hemmet. 1 av 5 barn upp till 18 år har eller kommer att utsättas för sexuellt övergrepp, 40 % av flickor och 10 % av pojkar. Främst handlar det om sexuella ofredanden.

- De här barnen är idag ofta osynliga. Det krävs att vi synliggör dem genom att våga fråga och göra orosanmälan, även om vi bara är oroliga utifrån exempelvis att ett barn har för alldeles för lite kläder på sig när det är kallt. Ju mindre barnen är ju mindre stigmatiserat har det också hunnit bli för dem att prata om det som sker hemma eller berätta om det hänt dem något. Vi behöver alltså prata om dessa frågor så tidigt som möjligt och ge barn verktyg om vad de gör om något sker.

Barn och unga lär sig tidigt hur de förväntas bete sig. Ju tidigare vi pratar om bland annat normer, ju tidigare kan de också få kunskap om vikten av samtycke mellan människor. Dels handlar det om att uppmärksamma och stötta barn genom att bromsa och hjälpa dem att uttrycka sig på annat sätt om de själva gått över någon annans gräns eller tagit till våld. När vi inte jobbat med att förebygga stereotypa könsnormer, såsom de många unga får till sig genom porr, är det bland annat större risk att killar och män tar till sig beteenden där en utsätter andra eller varandra för våld.

Alla barn och unga kan riskera att utsättas för våld, men vissa löper ökad risk. Däribland löper personer som själva utsatts för våld under uppväxten, ökad risk att utöva våld mot sin familj men även att själv utsättas för våld på nytt.

Barnen som upplevt våld eller övergrepp får svårt med koncentrationen eftersom deras hjärnor fokuserar på det som hänt dem, på att överleva. De får svårt att koppla samman korttidsminnet med långtidsminnet och det blir på så sätt svårt med inlärningen. I många fall reagerar vi vuxna med att utreda barnen för ADHD, men barnen behöver att vi vågar fråga om någon utsatt dem för våld eller sexuella övergrepp.

Vad kan jag som vuxen då göra?

- Vi behöver säga stopp tidigare, hävdar Rung, med tanke på att barn redan som små lär sig rollerna kring hur de förväntas bete sig. Vi behöver därför ge barn kunskap om normer, synliggöra våra egna och problematisera dem. Vi behöver bli mycket bättre på att fråga barn om hur de har det och att orosanmäla till socialtjänsten, även om det bara är en oro, för det är omtanke - inte misstanke som ska få oss att orosanmäla.

- Att prata hemma om att ”Jag vet det finns personer på nätet som skickar bilder till barn och unga eller vill att en skickar bilder till dem. Har det hänt dig? Om det gjort det eller händer dig så prata med mig så ser jag till att hjälpa dig.” Vi behöver också prata med barn om att så många barn lever i hem med våld, missbruk och övergrepp så att de som utsätts inte känner sig ensamma och vågar berätta. Och så behöver vi vuxna berätta för barn om att de har privata delar som ingen får ta på (munnen, rumpan, snippan och snoppen) och att de ska säga säga stopp och att de ska berätta för en vuxen de litar på om något händer dom. Och så ska barnet veta vilka vuxna det är. Tillsammans så kan vi bidra till att fler barn uppmärksammas och får hjälp och att förebygga utsatthet!