Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Öppet hus på brandstationen i Visby

Publicerad 2018-12-05 13:25
Välkommen på öppet hus hos oss på räddningstjänsten på söndag 9 december klockan 11.00-15.00.

Träffa oss brandmän, ta del av informationsblad, se på våra fordon, eller prova handbrandsläckare. Ni hittar oss på Broväg 111, strax utanför Visby, skyltat från väg 148.

Välkomna!