Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Om Öja skolan

Öja skola är Gotlands sydligaste grundskola, centralt placerad mitt på Storsudret i Burgsvik, med verksamhet från förskoleklass till årskurs 6 och fritidshem. Upptagningsområdet är Fide, Hamra, Vamlingbo, Sundre och Öja. Eleverna i årskurs 7-9 går vidare till Högbyskolan. Skolan har ca 42 elever.

 
Skolan byggdes 1951. Sedan 2005 har vi också en nybyggd förskola alldeles intill skolan. Vi har egen idrottshall, slöjdlokaler och gångavstånd till kommunbiblioteket.  Skolan har ett eget tillagningskök. Hemkunskap läses på Högbyskolan i Hemse.
 
Skolgården har rejäla gröna lekytor, fotbollsplan och träddungar med cykelstigar för trampcyklar. Vi har eget tillagningskök i skolan. Det finns tillgång till vacker och omväxlande natur inom gång- och cykelavstånd från skolan såsom ängen, havsbad och uteklassrum.

 

Skolan har fritidsverksamhet som öppnar kl 06.00 för de barn som behöver morgonomsorg. Efter skoldagens slut är fritidshemmet öppet till klockan 18.00.
under lovdagar är fritidshemmet öppet hela dagen.