Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

92 möjligheter är med och formar framtiden

Publicerad 2018-12-04 12:59
Region Gotland är en av arrangörerna av konferensen "92 möjligheter", som nästa gång arrangeras tisdagen den 15 januari 2019. "92 möjligheter" är ett samverkansprojekt mellan Region Gotland, Länsstyrelsen i Gotlands län, Tillväxt Gotland, Swedbank, Uppsala Universitet Campus Gotland, Gubis och Geab, som syftar till att främja den lokala tillväxten över hela Gotland.

2016 arrangerades 92 möjligheter för första gången och har på kort tid blivit ett populärt och välbesökt forum.

Tidigare års utvärderingar av 92 möjligheter har varit väldigt positiva. Deltagarnas återkoppling har handlat om en önskan om ännu mer delaktighet och därför erbjuder 92 möjligheter 2019 ett upplägg som ger ny kunskap och verktyg för fortsatt utvecklingsarbete i de gotländska bygderna.

 

Programmet består av fyra spännande delar:

•       KUNSKAPSTORG

I ett nytt format får deltagarna ta del av åtta goda exempel på lokal utveckling från utvecklingsbolag, idrottsrörelsen och andra organisationer.

•       ÅRETS ELDSJÄL 2019

På 92 möjligheter utses Årets eldsjäl på Gotland, syftet med priset är att inspirera och lyfta alla de eldsjälar vars gärning givit resultat och effekter för Gotland.

Årets eldsjäl

2017 Allan Båtelsson, Fide

2018 Malena Bendelin, Väte

•       WORKSHOP – UTVECKLINGSARBETE I PRAKTIKEN

Det kommer att ges en värdefull möjlighet att få nya verktyg för att vara med och forma framtiden och utvecklingen där du bor.

•       INSPIRATION, ENERGI OCH NY KUNSKAP

Som vanligt ska du efter 92 möjligheter känna att du går därifrån med mer energi och kunskap än när du kom. 2019 bjuds deltagarna på:

  • Dagsaktuell forskning kring lokal utveckling och landsbygdsutveckling av Susanne Stenbacka, docent i Kulturgeografi på Uppsala Universitet. 
  • Intressant inslag från Tove Sjögren, Gotlands Folkhögskola som leder sockenprojektet som genomförs av fotolinjen. 
  • En hälsning från Moa Björnsson, utvecklingschef på ö-gruppen Traena i Nordnorge. 
  • Energi och nytänk från Tomas ”Håkki” Eriksson från Ljungaverk i Medelpad.