Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Välkommen till årets sista näringslivsfrukost

Publicerad 2018-12-03 14:17
Onsdagen den 19 december vill vi träffa så många företagare som möjligt för frukost och samtal om näringslivsklimatet på ön. Välkommen till en näringsrik näringslivsfrukost!

NÄR Onsdag 19 december
VAR Ljusgården, Rådhuset Visborg, Visby

UR PROGRAMMET
Regionråd Eva Nypelius inleder och regiondirektör Peter Lindvall ger oss en lägesrapport från arbetet med Årets Tillväxtkommun 2020. Därefter kommer näringslivsrepresentanter ge sin syn på utvecklingen framåt. Vi får också ta del av den rykande färska marknadsundersökning som gjorts av vårt gotländska platsvarumärke.