Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Ringmuren i skymning sedd från Östergravar. Foto: Erika Sköldefors, Region Gotland 2018

Ringmursvandring 7 december

I samarbete med Gotlands Museum erbjuder Visby världsarv en ringmursvandring. Välkommen att följa med på den!

Byggnadsantikvarien och ringmursexperten Ulrika Mebus berättar om Visby ringmurs spännande historia och arbetet med dess bevarande.

Dag och tid: Fredag 7 december klockan 18.00 
Pris: 120 kronor
Plats: Samling på Fornsalen, Strandgatan 14
Bokning: via Fornsalen på telefon 0498-29 27 00

Ringmursvandringen är en del av Gotlands Museums program under Medeltida jul.

Varmt välkomna!