Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Klart med nya chefer

Publicerad 2018-11-30 16:13
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen får under nästa år två nya chefer.

Sara Wilhelmsson tillträder som avdelningschef för ledningsstöd den 1 januari 2019 – en avdelning som arbetar med övergripande personal-, ekonomi-, kommunikation- och logistikfrågor samt att samordna stödet till nämnder, chefer och rektorer. 

Bo Eriksson tillträder den 1 mars 2019 som chef för kvalitets- och utvecklingsavdelningen, som stödjer det systematiska kvalitetsarbetet och ansvarar för övergripande verksamhetsutvecklingsfrågor. Bland annat vad gäller digitaliseringen av skolan. Avdelningen utövar även tillsyn av fristående förskolor.

Sara Wilhelmsson kommer närmast från ett uppdrag som anbudschef vid omsorgsföretaget Ambea i Stockholm, där hon även varit en del av företagsledningen. Sara har många års erfarenhet som chef och ledare. 

Bo Eriksson arbetar sedan 2016 som enhetschef vid Region Gotlands samhällsbyggnadsförvaltning med ansvar för bygglov, inspektion och tillsyn. Bo har ett förflutet som rektor vid dåvarande Christopher Polhemsgymnasiet och senare Wisbygymnasiet norr.

- Vi är mycket nöjda med de gjorda rekryteringarna. Bo tar nu över stafettpinnen att ytterligare utveckla vårt systematiska kvalitetsarbete. Genom Sara får vi äntligen någon på plats som kan ta ett helhetsansvar för att samordna och utveckla de administrativa processerna förvaltningen, säger utbildningsdirektör Anders Jolby.