Kontakt

Besöksadress
Västerhejde Toftavägen 157

Postadress
Västerhejde skola
Toftavägen 157
622 61 Västerhejde
Tfn: 0498 - 20 48 25

Rektor
Annika Jakobsson
Tfn: 0498 - 20 48 26
E-post: annika.jakobsson02@edu.gotland.se

Skoladministratör
Pija Söderlind
0498-20 48 57
E-post: pija.soderlind@edu.gotland.se

Intendent/skoladministratör
Monica Kraft
0498-20 48 25
monica.kraft@edu.gotland.se

Fritidshemmets telefonnummer:
Skattkistan:  070-083 23 60
Ettorna och Tvåorna: 073-765 86 67
Åk 3-6:  070-447 68 60

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Vision och verksamhetsidé

Vision

Att alla verksamheter i Västerhejde/Eskelhem skolområde är den naturliga mötesplats där elever, pedagoger, närsamhälle och företag samverkar och tar till vara på varandras möjligheter, kompetenser och resurser.

Att den pedagogiska verksamheten bedrivs med ett stort inflytande och ansvar från elever och föräldrar.

Att varje barn som lämnar oss skall ha goda kunskaper och stark självtillit, som tillsammans ger framtidstro och en förmåga att aktivt vara med och påverka framtiden.

Verksamhetsidé

Verksamheten ska skapa förutsättningar som gör att alla stimuleras till att ta eget ansvar och får möjlighet till utveckling och inflytande över sitt lärande i en inspirerande, utvecklande och trygg miljö.

Verksamheten ska ge möjligheter för barn och vuxna att använda sin fantasi, nyfikenhet och lust.

Arbetsplatsernas miljö och anda skall utstråla värme, glädje och trivsamhet.

Vi ska genom att satsa på pedagogiska möten och gemensam kompetensutveckling i de olika verksamheterna skapa en röd tråd i barnens utveckling och lärande.

All verksamhet ska genomsyras av ett kvalitéts- och helhetstänkande.

Vi ska inom alla verksamheter systematiskt arbeta med uppföljning och utvärdering.

Vi ska utveckla samarbetet med närsamhället genom att ta initiativ till samverkan och därigenom skapa mötesplatser för utveckling.