Kontakt

Polhemskolan
Besöksadress: Norra Hansegatan 16 F (A-huset)
621 39 Visby
Hitta till Polhemskolan - karta

Telefonnummer skola/fritids

  • Förskoleklass: 070-788 77 88
  • Åk 1-3: 070-788 77 95
  • Åk 4-6: 070-083 28 98

Rektor
Henrik Hammarskjöld
Tfn 0498 - 26 94 84
E-post: henrik.hammarskjold@gotland.se

bitr rektor
Martin Bogaeus  
Tfn 0498 - 26 94 89
E-post: martin.bogaeus@gotland.se 

Malin Åkerblom
Tfn 0498 - 26 94 90
E-post: malin.akerblom01@gotland.se

Skoladministratör
Ann-Charlotte Glansholm
Tfn: 0498 - 26 96 83
E-post: ann-charlotte.glansholm@gotland.se

Sofia Ohlsson
Tfn: 0498 - 26 96 89
E-post: sofia.ohlsson@gotland.se
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Klätterställning och gungor

Polhemskolan

Skolområdet Norrbacka – S:t Hans - Polhems verksamhetsidé är att barnen ska få stor trygghet och goda kunskaper samt kunna ta ansvar både för inlärning och sitt sätt att vara. Vi sätter kunskapen högt och får eleverna målmedvetna. 

 

Polhemskolan i media

Elever i klass 5-6 berättar om sitt projekt om hållbar utveckling, insektshotell och att bevara gräsmark.

Klass 5-6 på P4 Radio Gotland

Polhemskolan artikel på Hela Gotland

Polhemskolans åk 5 på Lilla Aktuellt

Polhemskolan i Skolverkets lärmodul om Hållbar utveckling

Hur Polhemskolan arbetar med skolskogen har blivit uppmärksammat både genom utmärkelsen "Skola för hållbar utveckling" och genom att Skolverket nu har Polhemskolan som ett gott exempel i deras lärmodul om just hållbar utveckling. För att läsa mer, se länk här nedan.

Länk till Skolverket