Kontakt

Polhemskolan
Besöksadress: Norra Hansegatan 16 F (A-huset)
621 39 Visby
Hitta till Polhemskolan - karta

Telefonnummer skola/fritids

  • Förskoleklass: 070-788 77 88
  • Åk 1-3: 070-788 77 95
  • Åk 4-6: 070-083 28 98

Rektor
Henrik Hammarskjöld
Tfn 0498 - 26 94 84
E-post: henrik.hammarskjold@gotland.se

bitr rektor
Martin Bogaeus  
Tfn 0498 - 26 94 89
E-post: martin.bogaeus@gotland.se 

Malin Åkerblom
Tfn 0498 - 26 94 90
E-post: malin.akerblom01@gotland.se

Skoladministratör
Ann-Charlotte Glansholm
Tfn: 0498 - 26 96 83
E-post: ann-charlotte.glansholm@gotland.se

Sofia Ohlsson
Tfn: 0498 - 26 96 89
E-post: sofia.ohlsson@gotland.se
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Gungor på Polhemskolans skolgård.

Om skolan

Polhemskolan är en grundskola med verksamhet från förskoleklass till årskurs 6 och fritidshem. Upptagningsområdet är i första hand norra Visby och bildar gemensamt skolområde med Norrbackaskolan och S:t Hansskolan. 

Skolan är i dagsläget även sökbar från andra delar av Gotland. Skolan har idag ca 125 elever men kommer att ha upp mot 190 elever när skolan är färdigbyggd. Eleverna i årskurs 7-9 går vidare till Solbergaskolan.

Skolan är profilerad mot naturvetenskap och hållbar utveckling

Naturvetenskapliga ämnena och FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling är en självklar utgångspunkt i vår undervisning och verksamhet. Vi har inlett ett samarbete med SWEDESD, internationella centret för utveckling av undervisning och lärande inom hållbar utveckling vid Uppsala universitet, som har arbetet med de Globala målen som sitt ansvarsområde.

Vi har moderna lärmiljöer

Skolan erbjuder moderna och anpassningsbara lärmiljöer. Allt för att bättre kunna tillmötesgå verksamhetens, gruppernas och individernas behov.  I arbetet med att forma och utrusta lokalerna har vi tagit hjälp av befintlig forskning, men också andra skolors erfarenheter. Skolans naturvetenskapliga profil kommer också sätta sin prägel på lokalernas utrustningsnivå.

Polhemskolan har egen idrottshall. Slöjd läses på Norrbackaskolan och hemkunskap och moderna språk läses på Solbergaskolan.

Närheten till stranden, havet och andra natur- och kulturområden ger stora möjligheter i utbildningen.

Skolgården är tillgänglig och Svanen-märkt

Polhemskolan har en modern och tillgänglighetsanpassad skolgård med möjligheter till olika aktiviteter samt bjuder in till rörelse och balanslek för alla åldrar. Bland annat finns en motorikbana på en egen del av skolgården. På plats finns även två  lekutrustningar som är anpassade för barn och elever i rullstol: en studsmatta och en karusell. Samtlig lekutrustning på skolgården är nu Svanen-märkt – det vill säga miljöklassad.