Kontakt

Polhemskolan
Besöksadress: Norra Hansegatan 16 F (A-huset)
621 39 Visby
Hitta till Polhemskolan - karta

Telefonnummer skola/fritids

  • Förskoleklass: 070-788 77 88
  • Åk 1-3: 070-788 77 95

Rektor
Henrik Hammarskjöld
Tfn 0498 - 26 94 84
E-post: henrik.hammarskjold@gotland.se

bitr rektor
Cecilia Magnussom
Tfn 0498 - 26 94 89
E-post: cecilia.magnusson@gotland.se

Sabine Andersson-Buskas
Tfn 0498 - 26 94 90
E-post: sabine.andersson-buskas@gotland.se

Skoladministratör
Ann-Charlotte Glansholm
Tfn: 0498 - 26 96 83
E-post: ann-charlotte.glansholm@gotland.se

Sofia Ohlsson
Tfn: 0498 - 26 96 89
E-post: sofia.ohlsson@gotland.se
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Om skolan

Upptagningsområdet för Polhemskolan är i första hand norra delen av Visby och är gemensamt med S:t Hansskolan och Norrbackaskolan men är sökbar för hela Gotland. Skolan kommer att ha ca 200 elever i förskoleklass - åk 6 när den är färdigutbyggd.

Naturvetenskapliga ämnena och FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling är en självklar utgångspunkt i vår undervisning och verksamhet. Vi har inlett ett samarbete med SWEDESD, internationella centret för utveckling av undervisning och lärande inom hållbar utveckling vid Uppsala universitet, som har arbetet med de Globala målen som sitt ansvarsområde. Fenomenalen Science Center kommer också vara en naturlig del i arbetet för nya Polhemskolan.

Skolan kommer att ha lokaler som erbjuder moderna och anpassningsbara lärmiljöer. Allt för att bättre kunna tillmötesgå verksamhetens, gruppernas och individernas behov.  I arbetet med att forma och utrusta lokalerna har vi tagit hjälp av befintlig forskning men också andra skolors erfarenheter. Skolans naturvetenskapliga profil kommer också sätta sin prägel på lokalernas utrustningsnivå.

Skolan har en väl tilltagen skolgård som med tiden ska erbjuda möjligheter till olika aktiviteter. Vi har nära till havet och andra natur- och kulturområden. I området där skolan är belägen finns idag verksamheter från förskoleklass upp till vuxenutbildning. Skolan har ett serveringskök och får sin mat från Norrbackaskolan.

Idrottsundervisningen kommer att bedrivas i idrottshallen på skolområdet. Slöjdundervisningen sker eventuellt i första skedet på Norrbackaskolan, men med tiden på skolområdet. Hemkunskap och moderna språk läses på Solbergaskolan.

Eleverna går vidare till Solbergaskolan i årskurs 7-9.