Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fortsatt förbättring av företagsklimatet

Gotlands får allt bättre resultat i Svenskt näringslivs enkät om företagsklimatet. Resultatet bekräftar den positiva trenden från Sveriges kommuner och landstings mätning för ett par veckor sedan.