Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Slänggungan i Almedalen flyttas till Tallunden

Publicerad 2018-11-22 09:43
Den populära slänggungan i Almedalen i innerstan får bättre och större plats i Tallunden, mellan Stenkumlaväg och Söderväg.

Gungan som har plats för upp till fyra barn och som är anpassad efter olika åldrar genom olika enkla sittlösningar har visat sig vara mycket populär bland barn. Nu ska den få en bättre placering i Tallundens lekpark med mer fri yta och bättre markunderlag vilket är viktigt i Region Gotlands pågående arbete med planering och utveckling av framtidens lekmiljöer.

- Vi arbetar just nu med planeringen av flytten av gungan och hoppas att den ska vara på plats och kunna ta emot fler glada och lekande barn i Tallunden under hösten. Vi tittar på olika alternativ av passande lekredskap som ska ersätta slänggungan i Almedalen och vi har som målsättning att detta ska vara klart och på plats till våren, säger Emilia Friberg som är landskapsarkitekt på planerings- och utvecklingsavdelningen inom Region Gotland.