Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Samarbete Teach for Sweden ska ge nya lärare

Publicerad 2018-11-21 15:08
Region Gotland har inlett ett samarbete med stiftelsen Teach for Sweden (TFS) för att kunna erbjuda möjligheten att gå TFS ledarskapsprogram för intresserade.

Förhoppningen är att samarbetet ska leda till att Region Gotland ska kunna hitta akademiskt utbildade personer som är redo att anta en ny utmaning i arbetslivet - att bli lärare. Under ledarskapsprogrammets två år får den som studerar en heltidsanställning på en högstadieskola inom Region Gotland.

Läs mer