Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Maria Dalemar slutar som hälso- och sjukvårdsdirektör

Publicerad 2018-11-16 17:00
Maria Dalemar, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Gotland, lämnar sitt uppdrag vid årsskiftet.

– Efter samtal med regiondirektören har vi nu landat i detta beslut, säger Maria Dalemar.

Maria Dalemar, började i Region Gotland som hälso- och sjukvårdsdirektör i september 2013. Hon kom då närmast från ett jobb som biträdande sjukhusdirektör i Borås. Hennes förordnande i regionen går ut under 2019.

– När en ny nämnd tillträder och arbetet med att utforma en långsiktig strategi för hälso- och sjukvården på Gotland ska påbörjas, har vi i samråd kommit fram till att årsskiftet är ett bra tillfälle att lämna över stafettpinnen och inleda sökandet efter Marias efterträdare , säger Peter Lindvall, regiondirektör.

Maria Dalemar har under sin tid som förvaltningschef genomfört ett stort  utvecklingsarbete inom hälso- och sjukvården.

– Maria har på ett professionellt och målmedvetet sätt hanterat de utmaningar som hälso- och sjukvården stått inför. Att vara hälso- och sjukvårdsdirektör är ett tufft och utmanande jobb som Maria har hanterat mycket väl under sin tid här hos oss, fortsätter Peter Lindvall.

– Tiden under vilken jag haft rollen som hälso- och sjukvårdsdirektör här på Gotland har varit både innehållsrik och mycket stimulerande. Den gotländska sjukvården håller en hög kvalitet och det är med stolthet jag har varit med och burit ansvaret.  Jag vill också passa på att tacka chefer och medarbetare för det fantastiska arbete som ni gör och för det goda samarbetet. Jag önskar alla lycka till i det fortsatta arbetet, säger Maria Dalemar.

Maria Dalemar slutar den 31 december 2018 och rekrytering av hennes efterträdare påbörjas inom kort.