Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Tillsammans gör vi återvinningen än bättre

Publicerad 2018-11-16 10:54
Som ett led i att göra återvinningen på Gotland än bättre så förstärker och förtydligar vi våra tjänster och våra anläggningar inom några olika områden.

Dessa områden är: 

  • Bemötande och vägledning vid ankomst 
  • Tillgänglig personal på området 
  • Tydlig skyltning 
  • Iakttagande av gällande regler och priser

Allt för att det ska vara enkelt att återvinna och för att vi ska kunna driva en långsiktig och hållbar verksamhet som ska vara funktionell för avfall och inspirera till återbruk.

Avfall – från hushåll och hem i vardaglig omfattning

Gotlands återvinningscentraler är till för dig och främst för återvinning av det hushållsavfall som är utöver mat och restavfall. Återvinningsavfallet sorteras så långt det är möjligt i våra anläggningar.

Det avfall som transporteras i påsar eller säckar ska tömmas ur säcken eller så ska säcken vara genomskinlig.

Fraktioner och avgifter:

Träavfall, ris, grenar, tidningar, förpackningar, metallskrot, batterier, textilier, färg, olja, elartiklar
– avgiftsfritt

Brännbart grovavfall, gipsbitar, isolering, glas, sten, porslin och betong som ryms i en privat personbil
– avgift 50 kr
motsvarande som ryms i privat personbil + släpkärra
– avgift 100 kr

Avfall – från byggnation, renovering, rivning, anläggningsarbete och verksamheter

Fraktioner och avgifter per transport (fordon/ekipage inom B-körkort):

Obehandlat trä, trädgårdsavfall, övrig plast och textilier
– avgift 500 kr inklusive moms

Sorterat bygg och rivningsavfall, impregnerat/behandlat trä, övrigt brännbart grovavfall, gips, isoleringsmaterial, glas, sten, porslin, betong och motsvarande deponiavfall
– avgift 1000 kr inklusive moms

Tänk på att:

  • Om du använder svart sopsäck så ska den alltid tömmas.
  • Om du använder en genomskinlig sopsäck så kan du slänga hela säcken.

Välkommen, för gemensam vinning!

Du som kund blir upplyst och vägledd av vår personal gällande sortering och hantering samt eventuella avgifter när du besöker våra återvinningscentraler.