Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Gotlänningar får varje år 5 500 antibiotikarecept i onödan!

Publicerad 2018-11-15 11:12
Gotland har sedan mer än ett år legat i topp bland Sveriges regioner/landsting när det gäller förskrivning av antibiotika. För ett år sedan fick gotlänningarna 350 antibiotikarecept per 1000 invånare och år. Nu är siffran knappt 345.

- Vi ser alltså en liten minskning av förskrivningen men det betyder ändå att gotlänningarna får 5 500 antibiotikarecept i onödan per år. Detta är inte acceptabelt, säger smittskyddsläkare Sven Montelius. Felaktig antibiotikabehandling har flera negativa effekter helt i onödan, dels kostnader för både patient och skattebetalare, dels risk för biverkningar, dels risk för ökad antibiotikaresistens hos bakterierna, säger han.

Det nationella målet är att minska antalet antibiotikarecept till 250 per 1000 invånare och år. Detta innebär inga risker för hälsoläget, två regioner har redan nått målet och där är befolkningen inte mer sjuk i allvarliga infektioner än på Gotland.

EU:s smittskyddsmyndighet ECDC beräknar i en ny studie att 33 000 EU-medborgare dör varje år till följd av antibiotikaresistenta bakterier.

- I Sverige har vi fortfarande ett bra läge när det gäller antibiotikaresistenta bakterier och det vill vi behålla. Vi måste därför använda antibiotika klokt och återhållsamt så att vi kan ha kvar effektiva antibiotika till dem som drabbas av en svår infektion, säger Sven Montelius.

Den 18 november infaller den Europeiska antibiotikadagen. Via länken nedanför kan du läsa mer om vikten av att vi minskar den onödiga användningen av antibiotika.