Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Nu söker vi fler företagare som vill spara energismart

Publicerad 2018-11-14 20:20
Vill du ha hjälp att se hur du och ditt företag kan spara pengar genom att bli energismarta? Region Gotland leder ett projekt där små och medelstora företag kan få hjälp att spara energi och pengar.

Vi vänder oss just nu i första hand till dig som driver restaurang eller boendeanläggning på ön. Med hjälp av en energicoach kan du se över ditt företags energisituation och hitta områden där du kan spara energi och på så vis även spara pengar.

Läs mer om projektet eller kontakta energicoach Anna Bäckstäde på 0498-26 91 76 eller anna.backstade@gotland.se.