Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Region Gotland erbjuder sprututbyte

Publicerad 2018-11-14 08:27
Den 15 november startar sprututbyten för drogmissbrukare över 18 år på Gotland. Syftet är att minska spridningen av blodsmitta, att främja hälsa, att förbättra livskvaliteten och att erbjuda motiverade personer en ingång till beroendevård.
Sprututbytesprogrammet är ett samverkansprojekt mellan hälso- och sjukvården och socialtjänsten.
 
- Vi gör det här för att minska smittspridningen bland brukarna, berättar Charlotta Pedersen, samordnare för hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens integrerade missbruks- och beroendevård. Vi tar blodprov för att påvisa HIV och hepatit och ger smittskyddsinformation. För att förebygga smitta erbjuder vi även vaccination mot hepatit A och B. Vi erbjuder psykosociala insatser som samtal och stöd vid besöket. Vi erbjuder även kontakt med barnmorska efter behov, säger hon.
 
Sprututbytet sker i psykiatrins jourmottagning på Norra Hansegatan 4 i Visby. Mottagningen kommer att vara öppen måndagar och torsdagar, klockan 13.00 – 16.00. Där kan sprutmissbrukare som fyllt 18 år och kan legitimera sig, samt uppvisa stickmärken, byta sina gamla sprutor mot nya rena.
 
- Genom sprutbytesverksamheten kan vi inte bara minska smittspridningen. Vi får också möjlighet till smittspårning och en chans att erbjuda hjälp till den som vill sluta med sitt missbruk eftersom vi har tillgång till bland annat kurator och beroendemottagningens resurser, förklarar Charlotta Pedersen. På sprututbytesmottagningen arbetar sjuksköterskor, kuratorer och infektionsläkare. 
 
En kartläggning visar att det troligen finns ett tiotal personer på Gotland som regelbundet injicerar droger och totalt 60 personer som injicerat droger de senaste fem åren. När de delar sprutor med varandra delar de också smittsamma sjukdomar med varandra.
 
- Genom sprutbytesverksamheten når vi samtidigt en utsatt grupp som annars inte söker vård så ofta. Det ger oss tillfällen att lotsa dem vidare till annan typ av vård som de kan behöva, säger Charlotta Pedersen.