Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Flera miljoner till satsning på digitalisering

Publicerad 2018-11-13 15:28
Det är nu klart att socialförvaltningen får sex miljoner kronor i stöd från Europeiska socialfonden.

– Det är välkomna pengar och vi blev jätteglada över beskedet, säger Kristina Pajuäär, ansvarig för det nya projektet inom äldreomsorgen.

Svenska ESF-rådet, som administrerar stöd från Europeiska socialfonden, har beviljat socialförvaltningen på Gotland sex miljoner kronor. Pengarna ska gå till den viktiga satsningen på digitalisering inom äldreomsorgen, och främst till kompetensutveckling i digitala verktyg och välfärdsteknik för de medarbetare som står närmast brukarna i vardagen.

Den nya tekniken är viktig både för att höja kvaliteten på omsorgen och för att skapa mer effektiva arbetssätt.
– Vi börjar nu med att rekrytera en projektledare som ett första steg, säger Kristina Pajuäär.

Satsningen på välfärdsteknik är redan igång inom hela socialförvaltningen. Två exempel är att allt fler söker försörjningsstöd via e-tjänst och att äldre nu kan välja digital nattillsyn.