Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Överförmyndarnämnden söker nya gode män

Som god man har du möjlighet att göra direkt nytta för dina medmänniskor här på ön.

Du behövs!

Mer information finns på: www.gotland.se/godman. Du kan också maila registrator-ofn@gotland.se eller ringa 0498-26 99 20 för mer information.