Kontakt

Kulturskolan
Besöksadress: Säves väg 10A, 621 46 Visby
Postadress: Kulturskolan Gotland, 621 82 Visby

Expedition
Telefon: 0498-26 94 82
E-post: kulturskolan@gotland.se

Kulturskolechef
Hans-Åke Norrby
Telefon: 0498-26 94 83
E-post: hans-ake.norrby@gotland.se

Kulturskolan finns på facebook:
www.facebook.com/kulturskolan.gotland

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Våra evenemang

Här presenterar vi en del av de lite mer publika arrangemang som Kulturskolan Gotland bjuder på eller är engagerade i. 

Smittskyddsrestriktioner för verksamheten 

Tyvärr behöver kulturskolan på grund av pågående coronapandemin ha fortsatta begränsningar när det gäller samlingar och konserter. 

Dansföreställningen Nötknäpparen

Föreställningen är offentlig och ges söndagen den 16 januari kl. 14:00 och 16:00 i Sävehusets aula. Tjajkovskijs klassiska balett får efter en lokal bearbetning ett nytt och spännande framförande. Dansare från kulturskolan ackompanjeras av Gotlands Blåsarkvintett från GotlandsMusiken. Arrangör är GotlandsMusiken, som följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer - vaccinationsbevis och legitimation gäller för samtliga besökare över 18 år. Kontaktperson från kulturskolans sida är bland andra Gia Schager som nås via e-post: gia.schager@gotland.se

Kulturskolor i Sverige samarbetar med Världens barn. Kulturskolan Gotland tar sällan inträden på evenemang. Istället har vi ett par "Världens barn-bössor" som vi ibland tar med. Alla besökare har dock inte kontanter. Här kan du när som helst ge ditt bidrag via oss:

https://bossan.varldensbarn.se/kulturskolan-gotland