Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Kulturens Ö

Bättre marknadsföring av kulturen

Publicerad 2018-11-01 09:19
Vi samarbetar med Destination Gotland och Gotlands Media och skapar en kulturannons och ett välfyllt kulturkalendarium på Kulturens Ö.

Den 1 november 2018 inleder Region Gotland ett samarbete med Destination Gotland och Gotlands Media för att förbättra information och marknadsföring av det gotländska kulturutbudet. Samarbetet innebär att det kommer att finnas en särskild kulturkalender i papperstidningarna GA och GT och ett välmatat kulturkalendarium med fylliga kulturartiklar och kulturtips på webbplatsen Kulturens Ö.

Vinsten för allmänheten är att det blir lättare att hitta sina favoriter i öns digna kulturutbud. Vinsten för kulturarrangörer blir att man genom att lägga in sitt evenemang på en enda plats, www.gotland.net, får sitt arrangemang synligt i en kulturannons i pappersmedia och i två webbkalendrar, varav den ena på www.kulturenso.se enbart innehåller kultur.

Den arrangör som dessutom vill lyfta sitt evenemang ytterligare kan skicka in en fyllig text och en bra bild till undertecknad så blir den snart därpå publicerad på Kulturens Ö. 

Björn Ahlsén, kulturstrateg
bjorn.ahlsen@gotland.se
070-4477436