Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Förbättrad samverkan kring suicidprevention

Publicerad 2018-10-29 12:21
Stödet till personer som är suicidnära och deras anhöriga ska bli bättre. Nu finns nya rutiner för samverkan som ska möjliggöra för de berörda att få bästa tänkbara stöd.

I rutinerna beskrivs bland annat nya sätt att ge strukturerat stöd till efterlevande vid suicid. Dessa arbetssätt gäller från den 1 november.

Syftet med rutinerna är att förtydliga arbetssätten mellan verksamheterna. Bakgrunden till att dessa nu tagits fram är en kartläggning som gjordes i början av 2018, i samarbete mellan primärvård, psykiatri, akutmottagning, ambulans, räddningstjänst, polis, sjukvårdsrådgivningen 1177, barn- och elevhälsa, anhörigstöd, socialjour, socialtjänst och social hållbarhet vid Region Gotland.

För den som vill veta mer finns rutinen och information under länkarna nedan. 

Här kan du läsa rutindokumentet Suicidalitet - arbete inom olika verksamheter på Gotland 

Här kan du läsa mer om självmordsförebyggande arbete och det stöd du kan få

I januari finns även möjlighet att delta i workshop för att utbyta erfarenheter och diskutera kring rutinerna och hur samarbetet fungerar mellan olika verksamheter.

Här hittar du inbjudan till worskhop om samverkan och stöd till suicidnära personer