Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Drönarflygning

I Region Gotlands använder vi drönare för att på ett snabbt och enkelt sätt ta fram 3D-modeller, flygfoton och andra visualiseringar.

Med 3D-modeller blir det lättare att ta del av och förstå till exempel detaljplaneprocesser och hur byggnationer påverkar närmiljön och den enskildes intressen.

Här svarar vi på några vanliga frågor om just hur vi arbetar med drönare.

Ökad insyn och högre kvalitet

Genom att använda oss av drönare för att samla in data, kan vi skapa produkter och tjänster av hög kvalitet på ett snabbt, säkert och kostnadseffektivt sätt. Vi kan få fram mer noggrann data som är nödvändig både i planeringsstadiet och under själva byggprocessen.

En säkrare arbetsmiljö

Genom att använda oss av drönare skapar vi också en säkrare arbetsmiljö. Särskilt riskutsatta uppdrag är inmätning av vägar, områden som ska undersökas inför och under sanering eller där terrängen är otillgänglig.

Region Gotland har de nödvändiga tillstånd och ansvarsförsäkring som krävs för att genomföra flygningar över hela ön.

Drönaren är av typen DJI Phantom 4 Pro V 2.0. Flygtiden är ca 30 minuter.

Med hjälp av drönare kan vi skapa 3D-visualaliseringsprodukter som är mycket viktiga stöd i arbetet kring hur Gotland planeras och byggs. Produkterna (kartor, punktmoln, ortofoton och 3D-modeller) används i alla skeden, från detaljplaneprocessen fram till färdigställd byggnad eller mark.

 

Information om att vi använder oss av drönare sker på hemsidan gotland.se. Våra drönarpiloter kommer även att ha med sig informationsmaterial att ge till de som träffar på våra piloter och som vill veta mer. Vid varje flygning placeras en kameraövervakningsskylt vid piloten. Bilen är tydligt markerad ”Region Gotland”. Piloten använder också varselväst med texten ”pilot”.

Drönaren tar bilder på mellan 50-120 meters höjd vilket gör att det är mycket svårt att urskilja individers ansikten i bilderna. Identifierbara personer tas bort i efterbearbetningen av bilderna.

Piloten har utbildats av leverantören för den specifika drönaren. Utbildningen har bland annat innefattat flygsäkerhet och flygteknik.

Du får gärna ställa frågor innan eller efter genomförd flygning. Arbetet kräver full uppsikt över drönaren, därför får du inte störa piloten under själva flygningen.

Vid drönarflygningar följs en rutin och checklista för säkerhet och funktionalitet av drönaren.

För att minimera risker i flygningen ska piloten alltid ha drönaren inom uppsikt och drönaren ska som längst befinna sig 500 meter från piloten. Flygrutter är planerade i förväg och automatiskt inprogrammerade, men piloten kan själv ta över flygning vid behov. Drönarflygningar genomförs inte i kraftig vind, dålig sikt eller vid regn.

Vid flygning inom flygplatsens kontrollzon har piloten eller medföljande person etablerad, och har kontinuerlig, kontakt med flygledningen.